Tuesday, August 24, 2010

Teori dan Konsep IQ

Otak yang cerdas terletak pada badan yang sihat.
Untuk mendapatkan otak yang sihat dan cerdas, kita haruslah memiliki tubuh badan yang sihat terlebih dahulu.
Oleh itu, kita haruslah melakukan langkah-langkah ini bagi mendapatkan tubuh badan yang sihat sekaligus dapat menjana minda yang cerdas adalah dengan melakukan senaman, mengamalkan amalan pemakanan yang berkhasiat, berzat, seimbang dan mengikut piramid makanan, mengamalkan cara hidup yang sihat, berpuasa, mempunyai jiwa yang tenang, sentiasa mendekatkan diri kepada tuhan.

Selain itu, IQ atau keseimbangan mental dapat membezakan tahap IQ antara seseorang individu dengan individu lain. IQ boleh menggambarkan darjah ketinggian kecerdasan individu bagi menerima dan menyerap fakta secara objektif dan menyimpan di dalam ingatan jangka panjang dan jangka pendek.

Disediakan oleh,
Nurul Saniah bt Ahmad
( 204930 )

No comments:

Post a Comment